• DWANAŚCIE PRAC MATKI

    W moim przypadku całe to bieganie zaczęło się jeszcze na uczelni. Decydując się na studia międzywydziałowe, nieświadomie skazałam się na pięć lat w ciągłym pędzie. Niemiecka gramatyka opisowa kończyła się o 9.30 na kampusie, fonologia angielska zaczynała…